Hromadné licencie

Spoločnosť ABBYY ponúka jednoduché a flexibilné možnosti poskytovania licencií na výrobky pre stolové počítače, spĺňajúce požiadavky každej organizácie – od malých firiem po veľké spoločnosti, a rovnako tak aj inštitúcie v školstve a vo vládnom sektore.

 


PER SEAT


TERMINAL SERVER


CONCURRENT


SITE

 
 

Typ licencie

Licencie pre viacerých používateľov na lokálne použitie na pracovných staniciach.

Terminálové licencie na vzdialený prístup k softvéru z klientských počítačov.

Sieťové licencie zdieľaná v rámci LAN, určené na lokálne použitie na pracovných staniciach.

Otvorená licencia na lokálne použitie na pracovných staniciach.

 
 

Inštalácia

Lokálne alebo nasadzovacie, jednoduché alebo viacnásobné licenčné kľúče

Na serveri, jeden licenčný kľúč

Nasadzovacie, jeden alebo viaceré licenčné kľúče, nástroj Správca licencií na serveri

Nasadzovanie, jeden licenčný kľúč

 
 

Licencie podľa

Pracovná stanica

Menovite uvedený používateľ

počet súčasných používateľov

Pracovná stanica

 
 

Počtu
používateľov

Rovný počtu zakúpených licencií.

Rovný počtu zakúpených licencií.

Obmedzenie počtom súbežných používateľov.

Rovný počtu zakúpených licencií, potrebná je osobitná písomná zmluva.

 
 
 

Požiadať o ponuku

Požiadať o ponuku

Požiadať o ponuku

Kontaktujte nás