המוצרים והשירותים של

ABBYY Lingvo for Mac

Lingvo gives you an instant access to high-quality translation dictionaries.

מידע נוסף